جلسه با معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان

جلسه با معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رئیس دانشکده تربیت بدنی جناب آقای دکتر عنبریان در جلسه ای با جناب آقای بیاناتی، معاون محترم اجتماعی،فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان پیرامون راه های همکاری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا با سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری همدان به منظور توسعه ورزش و فعالیت بدنی در حوزه های مختلف ورزشی به ویژه ورزش همگانی با رویکرد ارتقاء سطح سلامتی شهروندان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

رئیس دانشکده تربیت بدنی جناب آقای دکتر عنبریان در جلسه ای با جناب آقای بیاناتی، معاون محترم اجتماعی،فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان پیرامون راه های همکاری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا با سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری همدان به منظور توسعه ورزش و فعالیت بدنی در حوزه های مختلف ورزشی به ویژه ورزش همگانی با رویکرد ارتقاء سطح سلامتی شهروندان به بحث و تبادل نظر پرداختند.