جشن تربیت بدنی

جشن تربیت بدنی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جشن هفته تربیت بدنی در زورخانه پوریای ولی دانشگاه واقع در دانشکده هنر و معماری برگزار می گردد

جشن هفته تربیت بدنی در زورخانه پوریای ولی دانشگاه واقع در دانشکده هنر و معماری برگزار می گردد

زمان: روز یکشنبه مورخ 95/2/8 ساعت:16 لغایت 18

دانشکده علوم ورزشی.