تعطیلی دانشکده بعلت برگزاری آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1394

تعطیلی دانشکده بعلت برگزاری آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1394


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع اساتید و کارکنان محترم و نیز دانشجویان گرامی می رساند که بعلت برگزاری آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی( دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته)سال 1394 ، کلیه فعالیتهای اداری، آموزشی و دانشجویی این دانشکده از روز سه شنبه مورخ 93/11/14 لغایت روز جمعه مورخ 93/11/17 تعطیل اعلام می گردد.

به اطلاع اساتید و کارکنان و دانشجویان گرامی می رساند که بعلت برگزاری آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی( دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته)سال 1394،کلیه فعالیتهای اداری، آموزشی و دانشجویی این دانشکده از روز سه شنبه مورخ 93/11/14 لغایت روز جمعه مورخ 93/11/17 تعطیل اعلام می گردد.