برگزاری کارگاه آموزشی اندازه گیری ناهنجاری های ستون فقرات و اندام تحتانی

برگزاری کارگاه آموزشی اندازه گیری ناهنجاری های ستون فقرات و اندام تحتانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انجمن علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می نماید: کارگاه آموزشی اندازه گیری ناهنجاری های ستون فقرات و اندام تحتانی با حضور و تدریس سرکار خانم دکتر ساکی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا (آسیب شناسی ورزشی) زمان و مکان: سه شنبه مورخ 94/02/08 ساعت 10:00 سالن اجتماعات شهید چیت سازیان

انجمن علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می نماید:
 کارگاه آموزشی اندازه گیری ناهنجاری های ستون فقرات و اندام تحتانی
با حضور و تدریس سرکار خانم دکتر ساکی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا (آسیب شناسی ورزشی)
زمان و مکان: سه شنبه مورخ 94/02/08 ساعت 10:00 سالن اجتماعات شهید چیت سازیان