برگزاری جلسه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با گروه روانشناسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

برگزاری جلسه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با گروه روانشناسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه ای با حضور جمعی از اعضای هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، رئیس محترم دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی و اعضای محترم گروه روانشناسی در محل دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار گردید.

جلسه ای با حضور جمعی از اعضای هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، رئیس محترم دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی و اعضای محترم گروه روانشناسی در محل دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون راه های همکاری بیشتر بین گروه روانشناسی و تربیت بدنی بحث و تبادل نظر گردید. همچنین مذاکرات مقدماتی در خصوص رشته روانشناسی ورزش و کاربرد این رشته در توسعه و ارتقاء سطح عملکرد تیمهای مختلف ورزشی صورت پذیرفت.