برگزاری جلسه توجیهی اساتید مدعو دروس عمومی ترببیت بدنی و علوم ورزشی

برگزاری جلسه توجیهی اساتید مدعو دروس عمومی ترببیت بدنی و علوم ورزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

طی جلسه ای که در مورخه 93/06/24 با حضور اساتید مدعو دروس تربیت بدنی عمومی و تخصصی عملی رشته تربیت بدنی و مسئولین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با هدف آشنایی با تغییرات سرفصل دروس تربیت بدنی و همفکری و شناسایی ضعف های موجود به جهت ارتقاء سطح کیفیت کلاسها برگزار گردید. شایان ذکر است . . .

طی جلسه ای که در مورخه 93/06/24 با حضور اساتید مدعو دروس تربیت بدنی عمومی و تخصصی عملی رشته تربیت بدنی و مسئولین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با هدف آشنایی با تغییرات سرفصل دروس تربیت بدنی و همفکری و شناسایی ضعف های موجود به جهت ارتقاء سطح کیفیت کلاسها برگزار گردید.
شایان ذکر است که در حال حاضر جهت برگزاری کلاسهای آموزشی تربیت بدنی عمومی و ورزش(1) "طبق سرفصل جدید" بیش از 50 مدرس مدعو با دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی همکاری دارند.