بازدید علمی از آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

بازدید علمی از آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بازدید علمی 40 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم ورزشی از آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

این بازدید با هدف آشنایی و بالا بردن سطح آگاهی و علم ورزشی دانشجویان کارشناسی در روز چهارشنبه مورخ 95/03/12 در دو گروه مجزا دختران و پسران با همراهی خانم دکتر فرزانه ساکی عضو محترم هیئت علمی این دانشکده صورت گرفت.