انتصاب شایسته نایب رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اسلامی ایران

انتصاب شایسته نایب رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اسلامی ایران


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انتصاب شایسته جناب آقای دکتر علی یلفانی به عنوان نایب رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اسلامی ایران را تبریک عرض می نمائیم و از خداوند متعال برای ایشان آرزوی توفیقات بیش از پیش را خواهانیم.

انتصاب شایسته جناب آقای دکتر علی یلفانی به عنوان نایب رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اسلامی ایران را تبریک عرض می نمائیم و از خداوند متعال برای ایشان آرزوی توفیقات بیش از پیش را خواهانیم.