انتصاب شایسته جناب آقای دکتر علی یلفانی به ریاست دانشکده علوم ورزشی

انتصاب شایسته جناب آقای دکتر علی یلفانی به ریاست دانشکده علوم ورزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر علی یلفانی طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه دو سال به عنوان رئیس دانشکده علوم ورزشی منصوب گردیدند.

در بخشی از ابلاغ ایشان آمده است امید است با همکاری، همدلی، همفکری و تعامل با معاونت های محترم دانشگاه و سایر مدیران ستادی، اعضاء هیأت علمی و غیرهیأت علمی دانشکده و دانشگاه، نهایت تلاش خود را در راستای رشد و توسعه علمی و پژوهشی آن دانشکده مبذول نمایید. 

 ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر علی یلفانی و آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید، از تلاش ها و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتر مهرداد عنبریان در طول تصدی ریاست دانشکده علوم ورزشی قدردانی می گردد.