انتصاب جدید معاون پژوهشی دانشکده

انتصاب جدید معاون پژوهشی دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حسن رهبانفرد به عنوان معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب گردیدند. ضمن عرض تبریک، از خداوند متعال توفیق و موفقیت ایشان را خواهانیم.

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حسن رهبانفرد به عنوان معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب گردیدند. ضمن عرض تبریک، از خداوند متعال توفیق و موفقیت ایشان را خواهانیم.