انتصاب جدید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

انتصاب جدید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به موجب حکم ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر علی حیدریان پور به سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب گردیدند. ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر حیدریان پور، برای ایشان موفقیت را آرزومندیم.

به موجب حکم ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر علی حیدریان پور به سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب گردیدند.
ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر حیدریان پور، برای ایشان موفقیت را آرزومندیم.