انتصاب جدید مدیر گروه تربیت بدنی

انتصاب جدید مدیر گروه تربیت بدنی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف به عنوان مدیر گروه تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب گردیدند. ضمن عرض تبریک، از خداوند متعال توفیق و موفقیت ایشان را خواهانیم.

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف به عنوان مدیر گروه تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب گردیدند. ضمن عرض تبریک، از خداوند متعال توفیق و موفقیت ایشان را خواهانیم.