انتخاب پژوهشگر برتر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ازسوی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1393

انتخاب پژوهشگر برتر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ازسوی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1393


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انتخاب و معرفی جناب آقای دکتر مهرداد عنبریان بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از سوی دانشگاه بوعلی سینا به مناسبت برگزاری هفته پژوهش و فناوری ملی سال 1393

انتخاب و معرفی جناب آقای دکتر مهرداد عنبریان بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از سوی دانشگاه بوعلی سینا به مناسبت برگزاری هفته پژوهش و فناوری ملی سال 1393