آقای دکتر مهرداد عنبریان به سرپرستی انجمن ژیمناستیک پسران اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب گردیدند.

آقای دکتر مهرداد عنبریان به سرپرستی انجمن ژیمناستیک پسران اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب گردیدند.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

طی حکمی از سوی آقای دکتر ابوالحسن ریاضی، معاون محترم امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، آقای دکتر مهرداد عنبریان به عنوان سرپرست انجمن ژیمناستیک پسران اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو کمیسیون پذیرش قهرمانان منصوب گردیدند.

طی حکمی از سوی آقای دکتر ابوالحسن ریاضی، معاون محترم امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، آقای دکتر مهرداد عنبریان به عنوان سرپرست انجمن ژیمناستیک پسران اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو کمیسیون پذیرش قهرمانان منصوب گردیدند.

ضمن تبریک به آقای دکتر عنبریان، آرزوی موفقیت ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.