اعلام زمان و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی

اعلام زمان و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

زمان و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه آزمون دکتری در سایت دانشگاه بوعلی سینا قرار داده شده استwww.basu.ac.ir داوطلبان گرامی میتوانند برای تسریع در فرایند مصاحبه فرم شماره1 را تکمیل و به ای میل m.bayatian@basu.ac.ir ارسال فرمایند. فرم شماره یک

زمان و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه آزمون دکتری در سایت دانشگاه بوعلی سینا قرار داده شده است www.basu.ac.ir
 داوطلبان گرامی میتوانند برای تسریع در فرایند مصاحبه فرم شماره1 را تکمیل و به ای میل m.bayatian@basu.ac.ir ارسال فرمایند.
فرم شماره یک