اعلام زمان، مکان، مدارک مورد نیاز و نکات مهم در خصوص ثبت نام از پذیرفته‌شدگان نهایی رشته تربیت‌بدنی (نیمه متمرکز) آزمون سراسری سال 1394 دانشگاه بوعلی سینا

اعلام زمان، مکان، مدارک مورد نیاز و نکات مهم در خصوص ثبت نام از پذیرفته‌شدگان نهایی رشته تربیت‌بدنی (نیمه متمرکز) آزمون سراسری سال 1394 دانشگاه بوعلی سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‌شدگان نهایی رشته تربیت‌بدنی (نیمه متمرکز) آزمون سراسری سال 1394 دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‌شدگان نهایی رشته تربیت‌بدنی (نیمه متمرکز) آزمون سراسری سال 1394 دانشگاه بوعلی سینا