اعلام برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

اعلام برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در نظر دارد با توجه به الویت های فناوری و به منظور ارتقاء مهارت های حرفه ای و علمی دانشجویان، کارکنان و متخصصین واجد شرایط مراکز کشور، در سال جاری نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و کارگاه های آموزشی تخصصی (به شرح پیوست) اقدام نماید.

مدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در نظر دارد با توجه به الویت های فناوری و به منظور ارتقاء مهارت های حرفه ای و علمی دانشجویان، کارکنان و متخصصین واجد شرایط مراکز کشور، در سال جاری نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و کارگاه های آموزشی تخصصی (به شرح پیوست) اقدام نماید.