اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دکتری

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه دانشجویان دکتری که واجد شرایط آزمون جامع می باشند. زمان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه علمی به شرح ذیل می باشد.

قابل توجه دانشجویان دکتری که واجد شرایط آزمون جامع می باشند. زمان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه علمی به شرح ذیل می باشد.

زمان آزمون کتبی:  روز سه شنبه 95/02/28 ساعت 8 صبح رشته های بیومکانیک ورزشی،فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی می باشد.

زمان محاصبه علمی : روز چهارشنبه 95/02/29 صبح ساعت 9 - 8 رشته بیومکانیک ورزشی و بعدازظهر ساعت 13 - 12 رشته های فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی می باشد.