استاد برتر آموزشی سال 1394 گروه علوم ورزشی

استاد برتر آموزشی سال 1394 گروه علوم ورزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انتخاب آقای دکتر نادر فرهپور را به عنوان استاد برتر آموزشی سال 1394 گروه علوم ورزشی را تبریک و توفیقات بیش از پیش برای ایشان آرزومندیم.

انتخاب آقای دکتر نادر فرهپور را به عنوان استاد برتر آموزشی سال 1394 گروه علوم ورزشی را تبریک و توفیقات بیش از پیش برای ایشان آرزومندیم.

                                                                         دانشکده علوم ورزشی