لیست کارگاه ها و آزمایشگاه ها

آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

آزمایشگاه بیومکانیک ورزشیآزمایشگاه بیومکانیک ورزشی


گروه آموزشی: بیومکانیک ورزشی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی
نام سرپرست: نامشخص
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی: null
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: