ارتقاء علمی عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی

ارتقاء علمی عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر مهرداد عنبریان از مرتبه علمی دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.

در دوازدهمین نشست از دوره هفتم هیأت ممیزه دانشگاه که در تاریخ 25/5/95 تشکیل گردید جناب آقای دکتر مهرداد عنبریان از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.

دانشکده علوم ورزشی، ارتقاء مرتبه علمی این عضو محترم هیأت علمی پرتلاش را که موجب ارتقاء بیش از پیش جایگاه دانشگاه بوعلی سینا از نظر علمی می باشد را به ایشان، خانواده محترمشان و عموم دانشگاهیان تبریک عرض نموده، برای ایشان از ایزد متعال موفقیت روزافزون مسألت می نماید.