معاون آموزشی دانشکده علوم ورزشی

دکتر نسرین پارسایی
تحصیلات:  دکتری تخصصی رفتار حرکتی
مرتبه علمی:  استادیار
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381422 فکس: 081-38381423

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند